بازار کیف و کفش،کفش چرم،مجلسی،اسپرت،طبی

بازدید آقای شجری، رئیس اتحادیه کفاشان دست دوز و اتحادیه کشوری کفش و کیف ایران و آقای زاهدی رئیس اتحادیه کفش و کیف اصفهان از غرفه گروه کالپوش در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت کیف و کفش تبریز

 
آقای شجری، رئیس اتحادیه کفاشان دست دوز و اتحادیه کشوری کفش و کیف ایران و آقای زاهدی رئیس اتحادیه کفش و کیف اصفهان در روز اول نمایشگاه از غرفه گروه کالپوش بازدید نموده و ضمن مشاهده سایت کالپوش در جریان فرایند کار و خدمات و سرویس های سایت کالپوش به تولید کنندگان صنعت کفش، کیف و مواد اولیه قرار گرفته و جلسه کاملتر با رئیس اتحادیه به تهران در دفتر اتحادیه موکول شد.