طراحی جدید قالب سایت کالپوش در سال 1392 انجام شد و راه اندازی شد.

 
گروه کالپوش سال 1392 را با طرح قالب جدید آغاز کرد . در قالب جدید ، محصولات ارائه شده به صورت مجزا در صفحه مخصوص خود قرار گرفته و مراجعین میتوانند راحت تر و سریعتر با مدیران تولیدیها ارتباط برقرار کنند و محصول مورد نظر خود را انتخاب کنند .
 

 
 استخدام در کالپوش