بازدید استاندار محترم استان آذربایجان شرقی و هیئت همراه از غرفه گروه کالپوش در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی کیف و کفش تبریز

 
 

 
 استخدام در کالپوش